ToMeu Punt ES: Pot saler en fusta d'olivera

9.12.11

Pot saler en fusta d'olivera

Pot tornejat en fusta d'olivera per fer servir de saler: