ToMeu Punt ES: Làmpara de taula

3.2.12

Làmpara de taula

Recuperació d'una antiga làmpara de taula conservant tots els elements originals llevat del cablejat: